WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowyPodstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503Wymagane dokumenty:

Wniosek określa niezbędne załącznikiOpłata:

właściciel zwolnony z opłaty, osoba niebędąca właścicielem nieruchomości zdodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Pracownik Referatu Rozwoju GospodarczegoWydział: Referatu Rozwoju Gospodarczego

Nr pokoju: 17

Nr telefonu: 177729019

Godziny pracy: poniedziałek od 7.30 do 17, wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00

Sposób załatwienia sprawy:

stawiennictwo osobisteTryb odwoławczy:
Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
      
2022-04-19