WSTECZ WSTECZ
Usługa: Uzyskaj kartę dużej rodziny
Kto może skorzystac?

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 


Wymagane dokumenty:

dodatkowo:

 • ojciec i matka
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
  • dowód osobisty lub paszport – jeśli nie mają numeru PESEL,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – jeśli nie mają numeru PESEL
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat – dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt w kraju.

Jeśli składasz wniosek wyłącznie o Kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową Kartę – nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail – podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mKDR tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny.Opłata:

Usługa jest bezpłatna.

Duplikat Karty kosztuje 9,56 zł.

Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną, a masz już Kartę plastikową, lub składasz wniosek o Kartę plastikową, a masz już Kartę mobilną (czyli domawiasz drugą formę Karty) zapłacisz 9,21 zł.Uwagi:

Jak długo ważny jest dokument? W przypadku:

 • rodziców – na całe ich życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.


Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR
2021-04-27
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZDKR-01
2021-04-27
Wniosek o kartę dużej rodziny 2021
2021-04-27
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
2021-04-27
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
2021-04-27
Objaśnienia do wniosku
2021-04-27
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym - ZKDR-02
2021-04-27
Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o ZKDR-04
2021-04-27